Skorzystaj z całodobowej opieki naszych specjalistów

Model leczenia


Specjalistyczne Centrum Terapii (SCT) GEDEON MEDICA

Oddział całodobowy i oddział dzienny: (maksymalnie 22 osoby w oddziale stacjonarnym i 10 osób w oddziale dziennym). Specjalistyczne Centrum Terapii umiejscowione w luksusowym pensjonacie w malowniczej miejscowości Konstancin-Jeziorna, otoczonym lasami, a jednocześnie zlokalizowanym blisko szpitala w Piasecznie. Pokoje ze względu na bezpieczeństwo i program terapeutyczny są dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe z łazienkami. Pacjenci mogą korzystać z części wspólnych takich jak: sale terapeutyczne, pokoje konsultacyjne, jadalnia, kuchnia z możliwością przygotowania posiłków, pokoju spotkań z rodziną/znajomymi oraz biblioteki. Na zewnątrz budynku pacjenci mogą relaksować się w przestronnym ogrodzie.


Kwalifikacja do oddziału całodobowego / dziennego

Informacja dla Pacjentów

 1. Wiek kwalifikowanych pacjentów od 15 do 60 lat
 2. Poziom intelektualny w normie, co najmniej podstawowe wykształcenie
 3. BMI >13
 4. Stabilny stan somatyczny  (pacjent wydolny oddechowo-krążeniowo, bez stwierdzenia niewydolności nerek, itp.)
 5. W czasie kwalifikacji pacjent z diagnozą zaburzeń odżywiania zapoznaje się i podpisuje kontrakt terapeutyczny dla osób z zaburzeniami odżywiania.
 6. Wszystkie osoby kierowane do Centrum Terapii odbywają wstępną konsultację czyli wizytę kwalifikacyjną.
 7. W celu umówienia terminu kwalifikacji należy zadzwonić do rejestracji GEDEON MEDICA pod numer  694 478 125, gdzie pacjent jest zapisywany na określony termin wizyty. W trakcie rozmowy telefonicznej rejestratorka ustala datę wizyty, zapisuje numer telefonu do pacjenta oraz członka jego rodziny.
 8. Kwalifikacja do Centrum Terapii polega na badaniu przez lekarza psychiatrę i internistę, wykonujemy, także badanie EKG i test na obecność narkotyków. Przed przyjęciem do Centrum Terapii pacjent  zapoznaje się i podpisuje  Regulaminem Centrum Terapii , kontrakt żywieniowy dla osób z zaburzeniami odżywiania i podpisuje umowę na świadczenie usług medycznych ( lub opiekun prawny w przypadku pacjentów  poniżej 18 r.ż.).
 9. Krótki czas oczekiwania między kwalifikacją a początkiem leczenia w SCT.
 10. Wymagana jest zgoda pacjenta na leczenie.


PRZECIWSKAZANIA do zakwalifikowania do leczenia w Specjalistycznym Centrum Terapii.

Przeciwwskazaniem do zakwalifikowania do SCT jest:

 • stwierdzenie współistnienia poważnych chorób somatycznych (niestabilny stan somatyczny)
 • występowanie aktywnego zespołu uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji uzależniających (narkotyki, leki np nasenne, benzodiazepiny) – wymagany jest co najmniej 6 miesięczny okres abstynencji
 • organiczne uszkodzenie OUN
 • nieskorygowane znaczne upośledzenie wzroku i słuchu.
 • niezakończona sprawa karna oraz kontynuacja innych spraw sądowych, które mogłyby negatywnie wpływać na skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych
 • brak zgody pacjenta na leczenie

Serdecznie zapraszamy do korzystania z kompleksowej i jednocześnie zindywidualizowanej oferty leczenia w ramach programu

Specjalistycznego Centrum Terapii GEDEON MEDICA osoby w wieku 15-60 r.ż:

1) z diagnozą zaburzeń psychicznych:

 • z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi
 • z zaburzeniami odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość)
 • z zaburzeniami osobowości;
 • z zespołami z zaburzeniami spektrum autyzmu, np. Zespól Aspergera.

2) bez postawionej diagnozy klinicznej, które:

 • doświadczają trudności w relacjach rodzinnych;
 • mają problemy w komunikowaniu się z innymi ludźmi (są wycofane, nieśmiałe, z niską samooceną) w środowisku zawodowym czy towarzyskim;
 • odczuwają bezradność, samotność czy doświadczają poczucia winy lub poczucia utraty sensu życia;
 • mają trudności w rozwiązywaniu kryzysów życiowych;
 • mają trudności z radzeniem sobie ze stratą (np. bliskich osób, utratą pracy);
 • nie radzą sobie w sytuacjach stresogennych i doświadczają utrwalonych dolegliwości somatycznych;
 • zgłaszają bolesne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorastania (uzależnienia, przemoc w rodzinie);
 • zmagają się z problemem zachowań autodestrukcyjnych, z labilnością nastroju i pustką emocjonalną
 • odbyły hospitalizację i mają trudności w powrocie do codziennego funkcjonowania po pobycie w oddziale stacjonarnym.

PERSONEL I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Personel obejmuje: lekarzy psychiatrów, internistów, psychoterapeutów certyfikowanych lub w trakcie certyfikacji, psychologów, dietetyków oraz pielęgniarki i personel pomocniczy.

Pacjenci tworzą dwie grupy terapeutyczne w oddziale stacjonarnym: Grupa 1 – pacjenci poniżej 18 r. ż. oraz Grupa 2  –  pacjenci powyżej 18 r.ż.

Oferta terapeutyczna Centrum Terapii jest osadzona organizacyjnie w społeczności terapeutycznej, którą reprezentuje 3-osobowy samorząd zmieniający się co tydzień. Do jego zadań należy kierowanie życiem w pensjonacie, pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i konfliktów, prowadzenie zajęć odbywających się bez udziału terapeutów (np. gimnastyki porannej) oraz wieczorów muzycznych czy tanecznych.

Czas w ciągu dnia jest wypełniony szeroką gamą zajęć terapeutycznych, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, ponieważ stanowią one zasadniczy element leczenia. Praca w Centrum Terapii wymaga przestrzegania regulaminu praw i obowiązków związanego z procesem i celami terapii. Przez okres pierwszego tygodnia nasi pacjenci nie otrzymują przepustek i nie przyjmują wizyt. Jest to okres adaptacyjny, który pozwala nam na wstępną ocenę stanu psychicznego i somatycznego oraz oceną ryzyka. Po tym okresie pozostaje możliwość wyjazdu na weekendowe „treningi domowe”. Osoby z zaburzeniami odżywiania podpisują kontrakt żywieniowy.

Pobyt w oddziale całodobowym trwa od min. 4 do12 tygodni z możliwością przedłużenia terapii jeśli jest to konieczne terapeutycznie. Po wypisaniu z Centrum Terapii prowadzona jest opieka ambulatoryjna.


Oferta leczenia żywieniowego

,, Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”
L. L. Pauling- laureat nagrody Nobla

Terapia  dietetyczna w zaburzeniach odżywiania obejmuje:

 • Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego (zapoznanie się z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi osoby chorej i jej rodziny, historią zmian masy ciała, obecnym i wcześniejszym sposobem żywienia, rytuałami związanymi z jedzeniem, komponowaniem posiłków, sposobami ograniczenia posiłków)
 • oszacowanie aktualnego zapotrzebowania na energię, składniki mineralne i witaminy
 • określenie aktywności fizycznej
 • edukacja i rozwianie błędnych przekonań co do żywności chorych oraz ich rodzin (warsztaty z zakresu zasad żywienia)
 • ułożenie indywidualnego planu dietetycznego zgodnego z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze; plan dietetyczny dostosowany będzie do preferencji żywieniowych pacjenta (m.in. wegetarianizm)
 • omówienie funkcji jedzenia- m.in.  jak jedzenie wpływa na relację towarzyskie, okazywanie uczuć
 • wspólne spożywanie posiłków- nauka określania wielkości porcji
 • wspólne zakupy, przygotowywanie posiłków i wyjścia do ulubionych restauracji- nauka i wspieranie chorych, a także  ich rodzin w dokonywaniu odpowiedniego wyboru żywności, przezwyciężenie tzw. strachów żywieniowych

Rehabilitacja żywieniowa dla osób z zaburzeniami odżywiania czy objawami zaburzeń odżywiania

Kontrakt dla osób chorych na zaburzenia odżywiania (z BMI przy przyjęciu ≥ 13,5)
Celem rehabilitacji żywieniowej jest nabycie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uzyskanie BMI w granicach  w granicach prawidłowych w odpowiednim czasie i tempie. Wspólne posiłki są obowiązkową częścią planu dnia. Pacjenci zobowiązani są do spożywania wszystkich pięciu posiłków (śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji)  w jadalni przy wspólnym stole oraz zaniechaniu spożywania jedzenia poza jadalnią. W początkowym okresie leczenia pacjent otrzymuje mniejsze porcje posiłków adekwatne dla zapotrzebowania danego pacjenta i po wzięciu pod uwagę ostatniego okresu odżywiania się ( ryzyko zespołu realimentacyjnego ). Lekarz i dr dietetyki klinicznej decydują o zastosowaniu mniej lub bardziej intensywnej realimentacji, tym niemniej w procesie terapeutycznym kaloryczność diety bywa z pacjentem negocjowana. Możliwe jest także wzmocnienie diety poprzez zastosowanie płynnych odżywek. Pacjenci z BMI poniżej 18,5 są zobowiązani do systematycznych przyrostów wagi ciała, które tygodniowo będą wynosić od 0,5 kg do 1kg .

UWAGA!

W Centrum Terapii obowiązuje zakaz objadania się ,używania środków przeczyszczających i moczopędnych oraz zakaz zachowań autodestrukcyjnych (np.samouszkadzanie).

Psychoterapia w Centrum Terapii jest integratywna to znaczy czerpie z podejść popartych naukowo (poznawczo-behawioralne, dialektyczno-behawioralne, psychodynamiczne, interpersonalne, humanistyczne, itd).


Formy psychoterapii:

Wywiad motywujący
Jest to skuteczne oddziaływanie terapeutyczne w początkowej fazie leczenia, ukierunkowane na poprawę motywacji, świadomości i wglądu w chorobę.

Psychoterapia indywidualna – dzięki więzi między pacjentem a terapeutą, możliwe jest odreagowanie emocjonalne, uczenie się oraz wypracowanie postawy wglądowej – 1h  w tygodniu.

Psychoterapia grupowa – w grupie pacjent, poprzez interakcje z innymi pacjentami oraz poprzez modelowanie ze strony terapeuty, ma okazję aktywnie omawiać swoje problemy oraz podejmować nowe zachowania- trzy 2h posiedzenia grupowe.

Psychodrama biograficzna i reparacyjna –  proste scenki psychodramatyczne (granie ról przez pacjentów), jak i rozbudowane sceny psychodramy typu Moreno. Bardzo pomocna metoda w reperacji traumy- jedna 2h sesja

.
Psychorysunek – przy pomocy kredek, farb i plasteliny pacjenci wypowiadają się na zadany temat, który odnosi się do problemów z przeszłości lub trudności w aktualnym funkcjonowaniu – jedna 2h sesja tygodniowo.

Muzykoterapia – składa się z części receptywnej, polegającej na słuchaniu utworów muzycznych i aktywnej, polegającej na graniu na prostych instrumentach- jedna 2h sesja tygodniowo.

Choreoterapia – opiera się na różnorodnych formach ekspresji ruchowej z towarzyszącym rytmem i muzyką; celem jest wypracowanie umiejętności wpływania na rozluźnienie i relaksację ciała i jego akceptację.

Psychoedukacja – aktualna wiedza  medyczna podana w formie  warsztatu prowadzona przez lekarza/ dietetyka klinicznego/psychoterapeutę; dostarcza pacjentom wiedzy dotyczącej etiologii , patogenezy oraz praktycznego zastosowania w życiu codziennym dla poprawy własnego zdrowia .

Terapia obrazu ciała (Body Image) – program opiera się na założeniu, że osoby mające negatywne wyobrażenie o własnym ciele lub jego elementach oraz negatywne osobiste relacje z własnym ciałem są poddawane silnej autokrytyce prowadzącej do obniżonego nastroju, poczucia nieatrakcyjności i w skrajnych przypadkach do obsesji dotyczącej własnego ciała. Przedłużający się stan zniekształconej percepcji własnego ciała prowadzić może do choroby lub podtrzymywać jej objawy. Jest to model terapii krótkoterminowej, składający się z 12-tu 60-minutowych sesji terapeutycznych prowadzonych w koterapii przez psychoterapeutów w dominującym nurcie poznawczo-behawioralnym.  W trakcie pierwszych spotkań ustala się, jakie zniekształcenia ma pacjent. Następnie analizie poddawane są myśli wyzwalające, przekonania, założenia i sądy oraz konsekwencje idące za takimi myślami. Zarys programu obejmuje wstęp do treningów, zmianę dotychczasowych nawyków utrudniających akceptację siebie, nauczenie się technik pomagających wypracować postawy nie oceniające, urealnianie zniekształconego obrazu siebie poprzez wykonanie obrysu konturu swojego ciała, dyskusję na temat wpływu mediów. Do technik stosowanych w tej terapii należą: karty pracy, dziennik obrazu ciała, ekspresyjne pisanie oraz ustalanie osobistych planów dotyczących zmian – 1 sesja 2h w tygodniu

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)
TSP dotyczy złożonych procesów poznania społecznego (percepcja emocji, styl atrybucji, teoria umysłu). Natomiast TN polega na metapoznawczej pracy skupiającej się na terapii deficytów przetwarzania informacji oraz usprawnianiu procesów poznawczych. W terapii JP szczególny nacisk kładzie się na styl myślenia, a nie zawartość poznawczą, ‘jak’ pacjent myśli, zamiast ‘co’. Zalecane jest przeprowadzenie co najmniej 20 sesji w czasie 10 tygodni, równolegle 1 sesja TSP i 1 sesja TN tygodniowo

Art-terapia – to forma pracy terapeutycznej wspierająca proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomagająca radzić sobie z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Lepienie z gliny –  Zachęcamy do rozwijania artystycznych umiejętności. Własnoręcznie wykonane fantazyjne wazony, awangardowe naczynia czy delikatne filiżanki zachwycą wszystkich swoją niepowtarzalną formą i oryginalnym kształtem.

Relaksacja

Trening autogenny Schultza – zestaw ćwiczeń relaksacyjnych, skonstruowanych przez Johannesa Schultza w latach 50-tych XX wieku. Efektem poprawnego wykonania tego treningu jest pełen relaks i odprężenie ciała.
Relaksacja mięśni Jacobsona –  technika opracowana w latach 30-tych dwudziestego wieku przez Edmunda Jacobsona. Bazuje ona na założeniu, że odprężenie psychiczne powinno naturalnie wynikać z odprężenia fizycznego. Jest podejściem do zarządzania stresem, umożliwiającym naukę naturalnego doznawania głębokiego odprężenia pod postacią redukcji lęku i napięcia mięśniowego.

Farmakoterapia
Zastosowanie farmakoterapii wchodzi  w skład kompleksowego postępowania leczniczego uwzględniającego: rehabilitację żywieniową dla osób z zaburzeniami odżywiania z profilaktyką zespołu realimentacyjnego, monitorowanie stanu somatycznego z uwzględnieniem po¬stępowania medycznego (dla wszystkich pacjentów) oraz na leczenie współistniejących zaburzeń psychicznych.


Atuty Specjalistycznego Centrum Terapii GEDEON MEDICA

 • humanizm i empatia w podejściu do pacjentów
 • kompleksowość oferty diagnostyczno-terapeutycznej
 • indywidualne podejście do pacjenta
 • profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie kliniczne kadry medycznej
 • wysoki standard pensjonatu i leśna, kojąca okolica

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ


Zapisz sięZapisz się
medica-logo-white

Gedeon Medica to 4 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Wilanowie, Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016-2020 Gedeon Medica

Polityka prywatności | Regulamin konsultacji online | Obowiązek informacyjny