Psychotraumatolog, Psycholog Zdrowia, Terapeuta EMDR i interwent kryzysowy

Anna Pawlak-Lawrenz

Pani Doktor

Dostępność

GODZINY WIZYT


PONIEDZIAŁEK
15:00-20:00
ŚRODA
15:00-20:00


Zapisz się przez recepcję:

KONTAKT

Umów wizytę online

Zadzwoń +48 694 478 125


Pomaga ludziom w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i wiary w siebie w sytuacjach kryzysowych, stresie chronicznym, żałobie, w obliczu choroby przewlekłej (zaburzeniach odżywiania, cukrzycy, chorobie dwubiegunowej i.in). Wspiera osoby w obliczu kryzysu zawodowego, osobistego i zdrowotnego, również w obliczu konsekwencji związanych pandemią. Swoją pracę poddaję superwizji.

Pomaga uzyskać racjonalny osąd w sytuacjach konfliktowych związanych z relacjami społecznymi pracując indywidualnie i z parami (FAP–terapia kontekstualna oparta o model relacji interpersonalnych). Anna Pawlak-Lawrenz pracuje z osobami po doświadczeniach urazowych wykorzystując metodę CIPBS, EMDR, pracuje również wykorzystując techniki ekspozycyjne i narracyjne, terapię w podejściu Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Prowadzone przez nią konsultacje i sesje terapeutyczne łączą różne formy pracy, dając synergię pracy terapeutycznej, doradczej i psychoedukacyjnej. Wykorzystywane sposoby pracy prowadzą do zmiany zachowań i nawyków, wzmacniają odwagę w wyrażaniu siebie, pomagają w aktywowaniu zasobów i wzrostu po kryzysach. Pracuje w ujęciu systemowym uwzględniając różne konteksty życia. 

Anna Pawlak-Lawrenz to absolwentka psychologii zdrowia oraz pedagogiki pracy. Terapeutka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Edukatorka w obszarze traumy i pomocy psychologicznej w biznesie.

Ukończyła trzyletnie polsko-niemieckie szkolenie w zakresie leczenia traumy i uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Psychotraumatologa i Doradcy w zakresie Pedagogiki Traumy wydany przez Deutschsprachige Gesselschaft fur Pschychotraumatologie a.V. i Budnesarbeitsgemeinschaft Traumapadagogik i Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Psychotraumatologia SWPS, Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej SWPS, Stosowana Analiza Zachowania SWPS. 

Członkini zespołu psychologów, interwentów kryzysowych i psychotraumatologów SPIK w Przedsiębiorstwie Portów Lotniczych w Warszawie.

Wykładowca na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej na Wydziale Psychologii.

Anna Pawlak-Lawrenz konsultacje i terapię prowadzi dla dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom, które doświadczyły przemocy, traumy wczesnodziecięcej, zmagają się z zaburzeniami o podłożu lękowym, zaburzeniami nastroju, z trudnościami adaptacyjnymi, z kryzysem systemu wartości, z poczuciem obniżenia jakości życia, z somatycznymi objawami przewlekłego stresu.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu EMDR: „Trauma złożona w podejściu EMDR” Dolores Mosquera, „Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji” Luca Ostacoli, „Dysregulacja Emocjonalna w Terapii EMDR”, „Prowadzenie Terapii EMDR Online”, „Trauma Złożona, Dysocjacja i EMDR” – Anabel Gonzalez, „Rozwój Traumatyczny a Choroba – EMDR w Onkologii” Elisa Faretta; „Pokonywanie i zarządzanie stratą-jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby” Antonio Onofri. 

Kompetencje terapeutyczne doskonaliła podczas intensywnego kursu ACT/FAP (2016-2017) oraz na warsztatach dr Russa Harrisa, dr Matthew Menayasa-Skinty, dr Joanny Dudek oraz profesora Jonathana Kantera (2016/2020) expertów w terapii FAP. 

Jest absolwentką Applied Behavior Analysis – III Modułowy Kurs PSTB Kraków, CoachWise; Equipped  Coaching Center, Warszawa, Confilct Coaching; CINERGY Conflict Management Coaching Cinni Noble a także ukończyła szkolenie dla mediatorów – posiada wpis do Sądu Warszawskiego jako mediator rodzinny i gospodarczy.

Doświadczenie w pomocy psychologicznej zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w ramach stażu w zespole terapeutów behawioralnych w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń w Sopocie. Współpracowała z Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i jego Rodzinie przy Fundacji Gajusz w Łodzi wspierając rodziny zastępcze i biologiczne w zakresie terapii traumy, psychoedukacji. Przez 12 lat wspierała pracowników korporacji po utracie pracy w kryzysach reputacyjnych i emocjonalnych w międzynarodowej firmie outplacementowej. 

Anna Pawlak – Lawrenz posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze biznesowym, m.in. jako HR Manager, prowadząc projekty diagnostyczne AC/DC wykorzystując narzędzia psychometryczne (Psytech, Hogan), pracuje jako business coach prowadząc programy rozwojowe, ale również interwencje kryzysowe wspierające pracowników w obliczu przemocy, mobbingu oraz molestowania seksualnego.


Jej motto to:to nie zdarzenia opisują kim jesteś, ale twoje reakcje na te zdarzenia


medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.