Psycholog, psychoterapeuta

Justyna Kuszewska


Dostępność

GODZINY WIZYT


WTOREK
17:00-20:00


Zapisz się przez recepcję:

KONTAKT

Umów wizytę online

Zadzwoń +48 694 478 125


Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach i trener. Pracuje w nurcie integracyjnym, dla którego podstawą jest podejście humanistyczno-egzystencjalne. W pracy terapeutycznej najważniejszy jest dla niej kontakt z drugą osobą, oparty na szacunku i akceptacji. Nade wszystko uznaje podmiotowość osoby, z którą pracuje. Wierzy, że tylko taka relacja może prowadzić do poznania siebie i dobrego, pełniejszego życia.

Justyna Kuszewska ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” dające uprawnienia do pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat pracowała jako terapeutka dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci ze spektrum autyzmu, m.in. w Centrum Terapii SOTIS i w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu autyzmu oraz dwuletnim stażu w Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła Szkołę Trenerów i Szkołę Coachów w Grupie TROP oraz uzyskała certyfikaty coacha i trenera. Justyna Kuszewska stworzyła i prowadziła warsztaty dla rodziców, w tym coachingi grupowe, mające na celu wzrost samoświadomości oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w relacjach rodzic-dziecko. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła i rozwija w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestniczyła w stażu klinicznym w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zapobiegania Nawrotom.

Współpracowała i wspierała osoby dorosłe, seniorów i osoby przewlekle chore w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych oraz Domach Opieki i Domach Seniora. Prowadziła zajęcia grupowe obejmujące ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych dla seniorów.

Justyna Kuszewska prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które doświadczają:
– obniżenia nastroju, braku sensu, stanów depresyjnych;
– niepokoju i stanów lękowych;
– trudności relacyjnych, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym;
– kryzysów życiowych, twórczych, żałoby, choroby;
– trudności w relacjach z dziećmi i samotnego rodzicielstwa, a także bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego;
– traumy związanej z nadużyciem i wykorzystaniem oraz z osobami, które doświadczyły uzależnienia rodziców, DDA.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji superwizorów wpisanych na listę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem stowarzyszenia INTRA.
Justyna Kuszewska przyjmuje pacjentów w Przychodni Gedeon Medica w Piasecznie oraz pracuje w całodobowym Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica w Konstancinie – Jeziornej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.