Julita

Julita

Julita

Julita

Ogromne wyrazy szacunku i podziękowania dla całego zespołu Gedeon Medica. Pobyt tutaj pozwolił mi pewniej spojrzeć w przyszłość i zacząć znowu marzyć. Wszystkim pacjentom życzę powrotu do zdrowia.

To top