Usługi dla dzieci i młodzieży

Wizyta u logopedy/ neurologopedy

Kiedy warto wybrać się do logopedy/neurologopedy?

Logopeda/neurologopeda prowadzi terapię:

  • dzieci z trudnościami w karmieniu (piersią lub butelką), z rozszerzaniem diety (z żuciem, gryzieniem)
  • gdy nastąpił regres w rozwoju mowy
  • dzieci ze spektrum autyzmu
  • dzieci z zespołami genetycznymi, z wadami wrodzonymi, z wcześniakami
  •  osób po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych i innych stanach neurologicznych
  • osób z afazją, dyzartrią
  • zaburzenia mowy w zespołach genetycznych, zaburzeniach neurologicznych, chorobach otępiennych
  • niepłynność mowy

Chcesz umówić wizytę?

ZADZWOŃZAPISZ SIĘ ONLINE


Jak przebiega wizyta u logopedy/neurologopedy?

Pierwsza wizyta u logopedy i neurologopedy może wyglądać podobnie. Różnica związana  jest  z zakresem tematycznym jakim zajmuje się każdy z tych specjalistów, choć to też jest dość elastyczna granica. Warto przed wizytą sprawdzić czy specjalista, do którego udajemy się na wizytę ma doświadczenie terapeutyczne w pracy z pacjentem z danym zaburzeniem mowy, wyzwaniem rozwojowym, czy prowadzi terapie osób dorosłych lub specjalizuje się w pracy z niemowlakami. 

Zatem podczas konsultacji logopedycznej/neurologopedycznej dziecka specjalista zbierze dokładny wywiad (dotyczący przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego, przebiegu porodu, dotychczasowych etapów rozwoju mowy oraz rozwoju psychoruchowego). Warto zatem zabrać na pierwszą wizytę  książeczkę zdrowia dziecka, opinie innych specjalistów,  dokumentację medyczną jeśli takową dziecko posiada. Można zrobić krótkie nagrania video obrazujące sytuacje lub zachowania, które niepokoją rodziców i są przedmiotem konsultacji.  

Kolejnym krokiem będzie diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna polegająca na ocenie systemu komunikacyjnego i językowego dziecka (jego stopnia przyswojenia w odniesieniu do norm rozwojowych). W zależności od wieku dziecka specjalista przeprowadzi badanie w formie zabawowej lub w formie bardziej ustrukturyzowanej np. przy stoliku z wykorzystaniem materiału obrazkowego. U najmłodszych pacjentów bardzo cenna jest obserwacja zabawy z rodzicami, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje czasu, aby nawiązać kontakt z diagnostą. Wiele ważnych informacji diagnostycznych wniosą krótkie nagrania domowe w czasie zabawy dziecka z rodzicami, z rodzeństwem. Pozwolą ocenić sposoby komunikacji dziecka w bezpiecznym środowisku.

Zazwyczaj, aby przeprowadzić pełną diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną potrzeba kilku (3-4) spotkań. Często specjalista prosi rodziców o dodatkowe konsultacje lub badania. Zależą one od zaobserwowanych trudności dziecka w czasie prowadzonego badania. Może to być badanie słuchu i konsultacja laryngologiczna, neurologiczna, konsultacja psychologiczna, konsultacja fizjoterapeutyczną itp.

Proces diagnostyczny będzie zakończony sformułowaniem diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej. Specjalista przekaże informację, czy potrzebna jest systematyczna terapia logopedyczna/neurologopedyczna, czy wystarczą wskazane przez specjalistę zalecenia realizowane w domu i sporadyczne konsultacje w ustalonych odstępach czasowych, czy też  zachowanie komunikacyjne z jakim zgłosili się rodzice mieści się w granicach normy i nie ma potrzeby stosowania żadnych oddziaływań. 

Nieco inaczej będzie wyglądała konsultacja pacjenta w wieku niemowlęcym. Tutaj specjalista także przeprowadzi wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka. Badanie diagnostyczne będzie polegało na ocenie odruchów oralnych u małego pacjenta, ocenie funkcji oddechowych i pokarmowych. Jeśli dziecko jest na etapie rozszerzania diety warto, aby rodzice udając się na taką konsultację zabrali ze sobą coś do jedzenia i picia dla dziecka, taki pokarm, który jest wyzwaniem dla dziecka. Warto, aby nagrali kilka krótkich filmów jak dziecko spożywa posiłki o różnej konsystencji i stopniu rozdrobnienia. 

Warto podkreślić, że nie ma granicy wiekowej pacjenta (dolnej ani górnej) od której lub do której można zgłosić się do logopedy/neurologopedy. Zawsze warto się zgłosić na konsultacje ze specjalistą  jeśli rodzic  ma jakąś wątpliwość, coś go niepokoi w zachowaniach komunikacyjnych jego dziecka. 

Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna pacjenta dorosłego będzie także obejmowała wywiad dotyczący obszarów związanych ze zgłaszaną trudnością (także warto zabrać posiadaną dokumentację medyczną). Następnie specjalista będzie diagnozował trudności komunikacyjne i językowe pacjenta. Proces diagnostyczny zakończy się informacją czy niezbędna jest terapia logopedyczna, konsultacje specjalistyczne czy praca własna wg wskazówek specjalisty.


Wypełnij formularz i umów się na wizytę stacjonarną lub online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ


Umów wizytęUmów wizytę

Nasi logopedzi/neurologopedzi

Neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Alina Dąbrowska

Od 10 lat diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną w szkole i kilku warszawskich przedszkolach (także integracyjnych) gdzie spotyka się z różnorodnymi formami zaburzeń  mowy, np. w autyzmie, niepełnosprawności intelektualnej, zespole Downa, niepłynnością mowy.


Umów wizytę
Neurologopeda

mgr Agnieszka Saj-Mazurek

Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja), profilaktyką logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju.


Umów wizytę
Logopeda

dr n. hum. Anna Prożych

Zajmuje się profilaktyką logopedyczną najmłodszych dzieci, przyjmuje niemowlęta (z rozchylonymi ustami) od 3 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłych. Prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy związanych z  wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, oraz innymi zaburzeniami sprzężonymi. Lubi pracę z osobami dorosłymi, a szczególnie wywoływanie głoski „r”.


Umów wizytę
Logopeda

mgr Monika Ungier-Nikołajuk

W swojej pracy logopedycznej współpracuje ze specjalistami w zakresie ortodoncji, fizjoterapii, laryngologii i wielu innych specjalizacji, ponieważ uważa, że najlepszą i najbardziej skuteczną terapią jest holistyczne podejście do pacjenta.


Umów wizytę
medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.