NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół składa się z 74 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, nauk o żywieniu i innych dyscyplin, które umożliwiają Gedeon Medica prowadzenie autorskich programów dla pacjentów już od 20 lat.

Dołącz do nas!


WYSZUKAJ SPECJALISTĘ

Lekarz psychiatra

dr n. medycznych Ewa Lamparska

Pomaga w problemach emocjonalnych dorosłych i młodzieży-  np. trudności w relacjach, zaburzenia zachowania, samookaleczenia, próby samobójcze, zaburzenia osobowości. A także zajmuje się zaburzeniami wieku podeszłego: choroba otępienia, choroba Alzhaimera, zaburzenia psychiczne uwarunkowane organicznym uszkodzeniem mózgu, depresje, zaburzenia urojeniowe.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Elżbieta Dzisiewicz

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych takich jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia lękowe, zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku, schizofrenia, zaburzenia snu, uzależnienia od narkotyków oraz praca z osobami współuzależnionymi, DDA, zaburzenia adaptacyjne zwiazane ze stresem, m.in. PTSD, mobbing, stalking.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Maciej Grabowski

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych, takich jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwica natręctw, zaburzenia psychosomatyczne, schizofrenia, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Iwona Kos-Maszaro

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeniach snu, nerwic, psychoz, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń pamięci, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach osobowości.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Joanna Jabłońska

W praktyce ambulatoryjnej najczęściej spotyka się z zaburzeniami ze sfery afektywnej – są to pacjenci cierpiący na zaburzenia lękowe (zwłaszcza przebiegającymi z tzw. somatyzacją, czyli np. kołataniem serca, wzrostami ciśnienia tętniczego, przewlekłymi bólami) oraz z objawami depresyjnymi. Joanna Jabłońska leczy zaburzenia snu w bezpieczny, nieuzależniający sposób. Przyjmuje pacjentów dorosłych tj. od 18r.ż, w tym także pacjentów psychogeriatrycznych.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra dziecięcy

Lek. med. Dorota Sawicka

Dorota Sawicka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach takich jak psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży oraz seksuologia. Skończyła 4,5 letni kurs całościowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także kursy psychoterapii behawioralno-poznawczej dla dzieci i młodzieży w CBT i psychoterapii krótkoterminowej w Krakowie.


Umów wizytę
Pani Doktor
Psychotraumatolog, Psycholog Zdrowia, Terapeuta EMDR i interwent kryzysowy

mgr Anna Pawlak-Lawrenz

Pomaga ludziom w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i wiary w siebie w sytuacjach kryzysowych, stresie chronicznym, żałobie, w obliczu choroby przewlekłej (zaburzeniach odżywiania, cukrzycy, chorobie dwubiegunowej i.in). Wspiera osoby w obliczu kryzysu zawodowego, osobistego i zdrowotnego, również w obliczu konsekwencji związanych pandemią. Swoją pracę poddaję superwizji.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychotraumatolog, Coach, Trener

mgr Joanna Daniel

Zajmuje się leczeniem traumy, PTSD, obniżonego nastroju, stanów depresyjnych, kryzysu emocjonalnego, stanów lękowych, kryzysu suicydalnego, zaburzeń odżywiania. Pomaga w przeżyciu straty, żałoby, choroby terminalnej. Pomaga pacjentom z poczuciem winy, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, rozwojem osobistym.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Ewelina Gąska

Pracuje według nurtu poznawczo-behawioralnego, który jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań, opartego na dowodach naukowych. Ewelina Gąska korzysta z założeń dialogu motywującego oraz terapii zorientowanej na schematy. W pracy bardzo ważną rolę odgrywa dla niej budowanie relacji pomiędzy terapeutą a klientem oraz tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Małgorzata Strejczek

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integratywnym systemowym. Od wielu lat prowadzi psychoterapię osób doświadczających objawów depresyjnych, zaburzeń lękowych, nerwicowych, psychotycznych oraz uzależnień. Wspiera także w sytuacjach życiowych kryzysów, pomaga pracować nad odnajdywaniem i rozwijaniem wewnętrznego potencjału do rozwoju, a także polepszaniem relacji interpersonalnych.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Anna Tulczyńska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, tutorka. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, Terapii Schematów., Terapii ACT i Dialogu Motywującego. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji o tematyce psychologicznej dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, ma na swoim koncie eksperckie wystąpienia w radio i telewizji, oraz liczne webinary.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Monika Sójka

Monika Sójka prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzin, par oraz konsultacje psychologiczne. Pomaga w trudnościach takich jak: wypalenie zawodowe, problemy w relacjach interpersonalnych, stres, depresja, zaburzenia lękowe, snu, nerwice, ataki paniki, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne. Pomaga i otacza wsparciem kobiety w ciąży lub rodziny starające się o dzieci.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Maryla Maj

Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz psychoterapią młodzieży i dorosłych, psychoterapią relacji oraz psychoterapią grupową, wspieraniem artystów w procesach twórczych / aktorów w budowaniu roli oraz psychoedukacją.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta EMDR

mgr Agnieszka Ziemska

Agnieszka Ziemska pracuje w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica. Prowadzi zajęcia z treningu społecznego poznania, treningu neuropoznania, zaburzonego obrazu ciała oraz zajęcia z psychorysunku.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Psycholog

mgr Anna Jawoszek

Anna Jawoszek jest psychologiem w Specjalistycznym Centrum Terapii w Konstancinie- Jeziornej. Prowadzi zajęcia z psychoedukacji, treningu neuropoznania, psychorysunku oraz terapię behawioralną.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Psychoterapeuta

mgr Robert Gajewski


Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Pomaga odnaleźć się w skomplikowanym świecie nieuporządkowanych uczuć, pragnień i potrzeb.

Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Karina Pizoń

Prowadzi konsultacje, terapie indywidualną dla młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami z: zaburzeniami lękowymi (OCD, lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny, zespół stresu pourazowego PTSD), traumą, zaburzeniami nastroju, niską samooceną, kryzysami emocjonalnymi oraz zaburzeniami odżywiania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Katarzyna Stanek

Katarzyna Stanek specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, psychoterapii par oraz rodzin. Prowadzi również konsultacje rodzicielskie dla rodziców dzieci w każdym wieku. Pracuje eklektycznie , głównie w nurcie systemowym korzystając z technik pracy innych szkół terapeutycznych.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog

mgr Agata Juszczyk

Oferuje konsultacje i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualna dla dzieci i młodzieży (6 -17 lat) z problemami: lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami.


Umów wizytę
Psycholog

mgr Julia Sikorska

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (nr certyfikatu 686). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w Szkole Psychoterapii Centrum CBT. W trakcie swojej praktyki zawodowej ukończyła liczne szkolenia w tym w zakresie diagnozy, Terapii Schematu, ACT. Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej ze specjalizacją Społeczna Psychologia Kliniczna.


Umów wizytę
marta-lewandowska
Psycholog dziecięcy

mgr Marta Lewandowska

Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych.


Umów wizytę
Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog sportu

mgr Mateusz Kempiński

Pracuje z osobami odczuwającymi lęk/doznającymi ataku paniki, z osobami w kryzysie, dotkniętymi stratą i żałobą, chcącymi zbudować zdrową relację oraz parami w kryzysie/chcącymi pracować nad swoim związkiem. Zajmuje się również psychologią sportu i motywacji, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, coachingiem dla sportowców, muzyków, aktorów, lekarzy, biznesmenów oraz wszystkich tych, których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, psychodietetyk

mgr Elżbieta Kurak

Jako psycholog żywienia pomaga osobom zmęczonym niepowodzeniami w zgubieniu zbędnych kilogramów, stosującym naprzemiennie rygorystyczną dietę przeplataną okresami objadania się. Wspiera osoby, u których problemy z odżywianiem wiążą się z trudnościami natury psychologicznej – przewlekłym stresem, problemami w pracy, rodzinie, związku. 


Czytaj więcejUmów wizytę
Psychoterapeuta, Psycholog, Psychodietetyk

mgr Aneta Sejdak

Jako psychoterapeuta ( w procesie certyfikacji Polskiego Instytut Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie), psycholog, terapeuta uzależnień, psychodietetyk, pracuję w nurcie integratywnym i systemowym z Pacjentami w obszarze zaburzeń zachowania, nastroju (lęk, depresja, nerwica), zaburzeń osobowości i przebytych traum, uzależnień i zaburzeń odżywiania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Dietetyk

mgr Hanna Proczek

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Poprawnie zbilansowaną i zróżnicowaną dietę uważa za fundament dobrego samopoczucia. Kieruje się stwierdzeniem, że nie jesteś tym co jesz, ale tym co organizm wchłonie i przyswoi. Do jej głównych obszarów zainteresowania należy powiązanie diety ze zmęczeniem, stresem, snem oraz pracą mózgu. Hanna Proczek pracuje w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica w Zalesiu Dolnym.


Czytaj więcejUmów wizytę
Neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Alina Dąbrowska

Prowadzi terapię logopedyczną różnych form zaburzeń mowy np. w autyzmie, niepełnosprawności intelektualnej, zespole Downa, niepłynnością mowy. Ostatnio jej zainteresowania zawodowe krążą wokół tematu pracy manualnej z pacjentem w obszarze ustno-twarzowym, pracy z noworodkami i niemowlętami z trudnościami w karmieniu, rozszerzaniu diety.


Czytaj więcejUmów wizytę
Neurologopeda

mgr Agnieszka Saj-Mazurek

Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja), profilaktyką logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju.


Umów wizytę
Logopeda, pedagog wczesnoszkolny, przedszkolny i terapeuta integracji sensorycznej

mgr Małgorzata Piechuta

Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i dorosłych, profilaktyką logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju, kształtowaniem prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, diagnostyką odruchów fizjologicznych oraz stymulacją rozwoju mowy dzieci, umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu, umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.


Czytaj więcejUmów wizytę
Muzykoterapeuta

dr n. hum. Elżbieta Galińska

Muzykolog, muzykoterapeuta, psycholog muzyki, psychoterapeuta (certyfikat Pol. Tow. Psychiatrii), psychodramatysta (certyfikat Psychodrama Institut für Europa) i somatoterapeuta. Napisała pierwszą w Polsce uniwersytecką dysertację doktorską (UW) na temat muzykoterapii i psychologii osobowości (1982). Otrzymała certyfikat somatoterapeuty w Ecole Européen de la Psychothérapie Socio- et Samato-Analytique w Strasburgu. Twórczyni polskiej szkoły muzykoterapii klinicznej (music psychotherapy).


Umów wizytę
Muzykoterapeuta

mgr Krzysztof Pietrucha

Prowadzi muzykoterapię w Specjalistycznym Centrum Terapii. Na zajęciach pacjenci wyrażają swoje emocje poprzez granie na instrumentach muzycznych. Muzyka pozwala im na ekspresję uczuć, których nie da się opisać słowami oraz oddziałuje na ich samopoczucie.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Arteterapeuta

mgr Elżbieta Staszak

Prowadzi warsztaty Arteterapii – czyli terapii sztuką. Podczas zajęć arteterapii wykorzystuje sztuki plastyczne – malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika  fotografia – na rzecz autokreacji. Połączenie swobodnej ekspresji twórczej z niekonwencjonalnymi tematami, nieoczywistym doborem materiałów oraz narzędzi, wydobywa wewnętrzną siłę, energię i kreatywność pacjentów.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę ze zdolnymi specjalistami

Dołącz do zespołu Gedeon Medica


medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.