Art-terapia

Art-terapia

Art-terapia
Art-terapia

Art-terapia

Jest metodą terapeutyczną, która wykorzystuje działania artystyczne jako środek do głębszego poznawania siebie, samoakceptacji i radzenia sobie z emocjami. Pozwala ona na symboliczne przedstawienie trudnych doświadczeń i przeżyć, umożliwiając pacjentom wyrażanie swoich uczuć i myśli w sposób pośredni, poprzez sztukę. Ta forma terapii stwarza bezpieczne środowisko, w którym pacjenci mogą eksplorować i doświadczać swoich emocji za pomocą różnych medium artystycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba czy tworzenie kolaży. Art-terapia pozwala na niewerbalne komunikowanie się i jest szczególnie pomocna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich uczuć słowami. Poprzez twórcze działania, pacjenci mogą lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i sposób, w jaki te emocje wpływają na ich życie. Jest to szczególnie wartościwe w pracy nad głęboko zakorzenionymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

Zobacz prace naszych pacjentów, powstające na zajęciach Art-terapii

To top