Terapia Bulimii

Terapia Bulimii

Bulimia
Bulimii

Bulimii

TRYB LECZENIA

Tryb leczenia bulimii uzależniony jest od stanu zaawansowania choroby. Leczenie ambulatoryjne jest wystarczające w przypadku kiedy pacjent, będący pod opieką lekarza psychiatry, psychoterapeuty i dietetyka uzyskuje satysfakcjonującą poprawę w leczeniu. Leczenie przeznaczone jest dla pacjentów, którzy korzystają z leczenia ambulatoryjnego i nie widzą efektów. Im szybciej rozpoczniemy leczenie tym będzie ono krótsze i bardziej skuteczne.

KOMPLEKSOWA TERAPIA

Leczenie bulimii wymaga stosowania odpowiednich metod terapeutycznych (psychoterapii, terapii żywieniowej oraz jeśli zachodzi potrzeba farmakoterapii) w zależności od stanu zaawansowania choroby.

Psychoterapia w przypadku leczenia bulimii powinna odbywać się na wielu płaszczyznach i obejmować psychoterapię integratywną, Terapię Obrazu Ciała a także psychoedukację.

Dzięki psychoedukacji pacjent uczy się zasad zdrowego żywienia i wypracowywania odpowiednich nawyków żywieniowych. Elementem leczenia bulimii jest zmiana sposobu myślenia o jedzeniu i postrzegania swojego ciała.

Osoby chore na bulimię mają zaburzony obraz własnego ciała oraz negatywne postrzeganie jego elementów. Dzięki Terapii Obrazu Ciała (Body Image) pacjenci mają możliwość wypracowania realnego postrzegania swojej sylwetki.

Ważnym elementem psychoterapii jest działanie społeczności pacjentów, z którą pacjent ma do czynienia. Pacjenci wzajemnie okazują sobie ogromne wsparcie i zrozumienie oraz uczą się dystansu do swoich objawów.

Kompleksowe podejście terapeutyczne obejmuje także zajęcia arteterapeutyczne, gdzie pacjent ma możliwość wyrażenia swoich emocji, odczuć, nastrojów, skojarzeń przy pomocy sztuki. Pacjenci tworząc prace na zajęciach arteterapii często przedstawiają swoją chorobę (zwykle nieświadomie), co jest podłożem do rozwoju dalszej terapii. Dodatkowo farby, muzyka i taniec ułatwiają ekspresję emocji i pomagają pacjentom zrozumieć objawy chorobowe. 

TERAPIA ŻYWIENIOWA

Terapia żywieniowa obejmuje indywidualnie dostosowywaną kaloryczność i rodzaj diety w zależności od stanu somatycznego pacjenta i zaawansowania choroby. Pacjent przez cały okres leczenia w Specjalistycznym Centrum Terapii jest pod stałą opieką psychodietetyka, dietetyka klinicznego oraz internisty a dieta jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb pacjenta. Oprócz indywidualnie dobranej diety elementem terapii żywieniowej jest także wspólne spożywanie posiłków, dzięki czemu pacjent ma możliwość wypracowania zdrowych nawyków żywieniowych.

To top