Terapia Otyłości

Terapia Otyłości

Otyłość
Otyłości

Otyłości

TERAPIA ŻYWIENIOWA

Dużą rolę w procesie leczenia otyłości odgrywa terapia żywieniowa. Dieta dobrana odpowiednio do stanu somatycznego pacjenta i zaawansowania choroby umożliwia stopniową utratę masy ciała. Ważne, aby kaloryczność i rodzaj diety były na bieżąco dostosowywane w zależności od postępu procesu leczenia i były pod stałą kontrolą dietetyka klinicznego. Dietetyk podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie i przygotowuje dietę, która jest odpowiednia do poziomu otyłości. 

Należy pamiętać, że odpowiednio dobrana dieta nie powoduje poczucia głodu! Jeżeli terapia żywieniowa opiera się na deficycie kaloryczności, który bezwzględnie wiąże się z uczuciem „wilczego głodu” to po zakończonej terapii pacjent odreagowuje głód i zaczyna znacznie więcej jeść niż nawet przed rozpoczęciem leczenia. Wynikiem takiego postępowania jest efekt jojo. W Specjalistycznym Centrum Terapii dieta jest dobierana tak, aby pacjent nie odczuwał głodu, dzięki czemu w przyszłości uniknie efektu jojo oraz wypracuje zdrowe nawyki żywieniowe. 

PSYCHOTERAPIA

Leczenie otyłości wymaga wielokierunkowego podejścia. Sama dieta nie wystarczy, ponieważ jest to problem o podłożu psychicznym. Bardzo ważna jest psychoterapia, podczas której pacjent uczy sięsię zdrowego sposobu myślenia o jedzeniu i zmiany nawyków żywieniowych. Psychoterapia pozwala pracować nad motywacją i wytrwałością w procesie leczenia oraz wzmacnia psychiczne aspekty w procesie stopniowej utraty masy ciała.

Utrata masy ciała nie jest możliwa bez wsparcia psychicznego. Ogromne wsparcie i motywację zapewnia pacjentom przebywanie w społeczności terapeutycznej oraz wspólne przepracowywanie przyczyn zaburzeń odżywiania na zajęciach grupowych.

OTYŁOŚĆ A KOMPULSYWNE OBJADANIE

Otyłość często jest skutkiem kompulsywnego objadania, wówczas dużą rolę odgrywa psychoterapia indywidualna i grupowa. Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent ma możliwość przeprowadzenia szczerej rozmowy o emocjach, odczuciach, zdarzeniach, zachowaniach, nawykach oraz objawach chorobowych z terapeutom prowadzącym. Dzięki więzi między pacjentem a terapeutą, możliwe jest znalezienie przyczyny kompulsywnego objadania oraz podjęcie odpowiednich kroków w leczeniu. Podczas psychoterapii grupowej pacjent wspólnie z grupą poszukuje, identyfikuje, przepracowuje przyczynę kompulsywnego objadania.

To top