Terapia Zaburzenia lękowe

Terapia Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

TRYB LECZENIA

W zależności od nasilenia zaburzeń lękowych mamy różne możliwości terapeutyczne. Przy niewielkim nasileniu zaburzeń lękowych może wystarczyć zastosowanie psychoterapii indywidualnej w trybie ambulatoryjnym.

Jeśli zaś nasilenie zaburzeń jest znaczne wówczas wskazane jest włączenie opieki psychiatrycznej, a tym samym niejednokrotnie włączenie farmakoterapii.  

Podczas leczenia w Specjalistycznym Centrum Terapii pacjent ma zapewnioną stałą opiekę medyczną oraz dostęp do wielu zajęć terapeutycznych. 

KOMPLEKSOWA TERAPIA

W przypadku leczenia zaburzeń lękowych znaczną rolę odgrywa psychoterapia. Ważne jest, aby odbywała się ona na wielu płaszczyznach. Podczas terapii indywidualnej pacjent ma możliwość przeprowadzenia szczerej rozmowy o emocjach, odczuciach, zdarzeniach, zachowaniach, nawykach oraz objawach chorobowych z terapeutom prowadzącym. Dzięki więzi między pacjentem a terapeutą, możliwe jest znalezienie przyczyny pojawiania się lęku oraz podjęcie konkretnych kroków w celu jego zmniejszenia. 

Podczas terapii grupowej pacjenci aktywnie omawiają swoje problemy w grupie. Dzieląc się ze społecznością swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, pacjent otrzymuje wsparcie i motywację, otwiera się i nabiera dystansu do objawów chorobowych. Ma możliwość obiektywnego spojrzenia na daną sytuację. Zmiana postrzegania danej sytuacji pozwala zmniejszyć lub wyeliminować związany z nią lęk tudzież zminimalizować liczbę ataków paniki. 

Podobne działanie występuje podczas zajęć psychodramy. Kiedy pacjent przedstawia sytuację, z którą wiąże się lęk, grupa oraz terapeuta prowadzący pomagają odnaleźć przyczynę lęku i proponują alternatywne zachowania. Dzięki temu pacjent jest w stanie spojrzeć na daną sytuację obiektywnie i zmienić swoje postrzeganie.

Przebywanie w społeczności pacjentów sprawia, że pacjent się otwiera, staje się bardziej pewny siebie oraz uczy się dystansu do objawów chorobowych.

FARMAKOTERAPIA

Jeśli zachodzi potrzeba, dopełnieniem psychoterapii w przypadku zaburzeń lękowych jest farmakoterapia. Farmakoterapia przebiega pod okiem specjalisty lekarza psychiatry i jest na bieżąco dostosowywana do aktualnego stanu somatycznego pacjenta i zaawansowania choroby. Bardzo ważne jest, aby cała terapia przebiegała pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej składającej się z lekarza psychiatry, lekarza internisty, psychoterapeuty, psychologa oraz stałej opieki pielęgniarskiej

To top