Zespół

Nasz zespół

Nasz zespół to lekarze, specjaliści z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej z pacjentem. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, dlatego pacjent jest pod stałą opieką lekarzy psychiatrów, lekarzy internistów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, psychodietetyków oraz dietetyków klinicznych, diagnostów, artterapeutów, muzykoterapeutów, choreoterapeutów oraz pielęgniarek.

Dołącz do nas Zapisz się na staż
Katarzyna Kuchanska

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Agata Kucharska

Psychiatra

Profesor Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia, Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie; specjalista psychiatra z brytyjskimi kwalifikacjami i rejestracją w General Medical Council; master practitioner for eating disorders and obesity. W latach 1996-2000 odbyłam cztery staże szkoleniowe w Instytucie Psychiatrii w Londynie. Byłam stypendystką Fundacji Batorego(1997), dwukrotnie Wellcome Trust (2000, 2003) i British Council (2000r). Realizowałam projekt badań pt “ Neural correlates of emotional word recall in depersonalisation disorder patients and normal controls – fMRI study” w 2000 roku w Instytucie Psychiatrii w Londynie w ramach Wellcome Trust ukierunkowanego na poszukiwanie „mózgu emocyjnego” bądź skoorydonowanych układów połączeń nerwowych odpowiedzialnych za regulację zachowań emocjonalnych w normie i zaburzeniach depersonalizacyjnych. Kolejny roczny pobyt (06.01.2002-06.01.2003) w renomowanym ośrodku naukowym (Department of Cognitive Neuropsychiatry; Neuroimaging Unit, Institute of Psychiatry, London) umożliwił mi przeprowadzenie projektu badań pt. „ Fear perception in schizophrenia: a combined structural and functional MRI study” przy użyciu najnowszych technik neuroobrazowania (fMRI BOLD method), z zastosowaniem unikalnych eksperymentów badawczych ukierunkowanych na poszukiwanie „mózgu emocyjnego” w normie i patologii.
 
W Wielkiej Brytanii (2004-2014) pracowałam na stanowiskach Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer i Medical Director. W okresie 01/4/06-31/3/09 współpracowałam naukowo z Instytutem Psychiatrii w Londynie jako Visiting Research Associate – Honorary Attachment. W latach 2005-2007 w Cardiff pełniłam funkcję Research Supervisor studentów MSc w Psychiatrii. Byłam współzałożycielką i kierownikiem Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania – nagrodzonego w 2009 roku Innovation Award i nominowanego w 2014 roku do nagrody BEAT “best clinical team of the year”; Otrzymałam dwukrotnie prestiżowe wyróżnienia Clinical Excellence Award – 2010 i 2013 – za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania. Po powrocie do Polski we wrześniu 2014 roku byłam Kierownikiem Kliniki Nerwic i współzałożycielką w ramach kliniki Specjalistycznego Pododdziału Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Specjalistycznego Centrum Terapii Gedeon Medica.

Byłam kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów naukowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jestem autorką i współautorką pięciu książek, piętnastu rozdziałów książkowych, komiksów dla nastolatków: "Chude szczęście" i zwrócone życie" i około 150 publikacji polskich i zagranicznych.

Ekspertyza kliniczna w leczeniu depresji, zaburzeń ze spektrum autyzmu - Zespół Aspergera, bezsenności, zaburzeń lękowych/nerwic, OCD, zaburzeń odżywiania, zaburzeń stresopochodnych, zaburzeń psychosomatycznych, ADHD, zaburzeń osobowości, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, uzależnień behawioralnych.Najważniejsze międzynarodowe i polskie nagrody i wyróżnienia 2023 – Nagroda Rektora UKSW – za dorobek pracy naukowej 2013 – Clinical Excellence Award –level 2– za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania 2010 – Clinical Excellence Award level 1– za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania 2009 – obrona pracy habilitacyjnej 2009 – Innovation Award przyznanej dla Specjalistycznego Serwisu Zaburzeń Odżywiania przez PCT Trust Committee in North East Lincolnshire 2002 – członek komisji organizacyjnej Congress for European Psychiatrists ’Maudsley Forum’ organizowanego w Instytucie Psychiatrii w Londynie 9-13 Wrzesień 2002. 2002 15-19 marzec – wyróżnienie przyznane przez International Selection Committee of World Psychiatric Association w postaci uczestnictwa w programie edukacyjnym pt ” The Professional Development of Young Psychiatrists”. 2001 – Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2001) 2001-Laureatka Nagrody im. Wojciecha Moczulskiego przyznanej za rozprawę doktorską przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2000 – wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Pracę Doktorską i Magisterską (StatSoft Polska) 2000 – obrona pracy doktorskiej (z wyróżnieniem) Fellowship for active attendance of XI World Congress of Psychiatry in Hamburg, 1999. 1999 – European Brain and Behaviour Society Fellowship for active attendance in workshop- Hemispheric specialisation and compensatory strategies in brain disorders, Ascona, Switzerland. Grudzień 1997 – Grant Fundacji Batorego, umożliwiający czynny udział w Expressed Emotion Course, Londyn 1998.

dr n. hum. Elżbieta Galińska

Muzykoterapeuta

Muzykolog, muzykoterapeuta, psycholog muzyki, psychoterapeuta (certyfikat Pol. Tow. Psychiatrii), psychodramatysta (certyfikat Psychodrama Institut für Europa) i somatoterapeuta. Napisała pierwszą w Polsce uniwersytecką dysertację doktorską (UW) na temat muzykoterapii i psychologii osobowości (1982). Otrzymała certyfikat somatoterapeuty w Ecole Européen de la Psychothérapie Socio- et Samato-Analytique w Strasburgu. Twórczyni polskiej szkoły muzykoterapii klinicznej (music psychotherapy).

mgr Marta Lewandowska

Psycholog dziecięcy

Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych.

Dr n. med. Anna Sarol-Kulka

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, psychodramatysta.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat SeksuologaKlinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Certyfikat Terapeuty PsychodramyEuropejskiego Instytutu Psychodramy.W latach 1982-2022 pracowała w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania InstytutuPsychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2004r pełniła funkcję kierownika Oddziału Dziennego.Prowadziła kilka programów badawczych. Jest autorką licznych publikacji naukowych z psychiatrii iseksuologii.

mgr Julia Sikorska

Psycholog

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (nr certyfikatu 686). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym w Szkole Psychoterapii Centrum CBT. W trakcie swojej praktyki zawodowej ukończyła liczne szkolenia w tym w zakresie diagnozy, Terapii Schematu, ACT. Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej ze specjalizacją Społeczna Psychologia Kliniczna.

mgr Agata Juszczyk

Psycholog

Oferuje konsultacje i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualna dla dzieci i młodzieży (6 -17 lat) z problemami: lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami.

Robert Gajewski

Psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym. Pomaga odnaleźć się w skomplikowanym świecie nieuporządkowanych uczuć, pragnień i potrzeb. Ukończył z wyróżnieniem pięcioletnie, dzienne studia magisterskie z psychologiiklinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w warszawskim Ośrodku Intra rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ma za sobą ponad 150h terapii własnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej. Pracę swą poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w obszarze religijności i duchowości. Prowadzi badania naukowe na temat ich wpływu na zdrowie psychiczne w ramach pracy doktorskiej. Od ponad 20 lat pracuje jako wychowawca dzieci i młodzieży. Od 2021 związany z Gedeon Medica.

Lek. med. Dorota Sawicka

Lekarz psychiatra dziecięcy

Dorota Sawicka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach takich jak psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży oraz seksuologia. Skończyła 4,5 letni kurs całościowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także kursy psychoterapii behawioralno-poznawczej dla dzieci i młodzieży w CBT i psychoterapii krótkoterminowej w Krakowie.
Elżbieta Staszak

Elżbieta Staszak

Arteterapeuta

Prowadzi warsztaty Arteterapii – czyli terapia sztuką – daje uczestnikom możliwość odprężenia, odpoczynku oraz zmniejsza napięcie psychiczne. Elżbieta Staszak to absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej oraz absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Arteterapia poprzez działania twórcze poprawia samopoczucie, podnosi samoświadomość, poczucie wartości, podnosi motywację, zwiększa kontrolę nad emocjami.  Podczas zajęć arteterapii wykorzystywane są sztuki plastyczne – malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika  fotografia – na rzecz autokreacji. Połączenie swobodnej ekspresji twórczej z niekonwencjonalnymi tematami, nieoczywistym doborem materiałów oraz narzędzi, wydobywa wewnętrzną siłę, energię i kreatywność. W trakcie działań arteterapeutycznych uczestnicy porozumiewają się poprzez swoje dzieło. To szczególny typ komunikacji, dzieło staje się symbolicznym łącznikiem świata wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystko to odbywa się w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczestnika. Uczestnicy arteterapii nie muszą posiadać ani zdolności artystycznych, ani wcześniejszych doświadczeń. Elżbieta Staszak prowadzi zajęcia plastyczne, które pozwalają na zdobywanie umiejętności w posługiwaniu się technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, ceramika) z elementami arteterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła kurs: Zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej a także kurs: Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Jej motto to: „Sztuka jest kłamstwem, które uświadamia nam prawdę” Pablo Picasso.
Krzysztof Pietrucha

Krzysztof Pietrucha

Muzykoterapeuta

Prowadzi muzykoterapię w Specjalistycznym Centrum Terapii. Na zajęciach pacjenci wyrażają swoje emocje poprzez granie na instrumentach muzycznych. Muzyka pozwala im na ekspresję uczuć, których nie da się opisać słowami oraz oddziałuje na ich samopoczucie. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi – kierunek muzykoterapia, wykładowca akademicki. Ukończył 2-letnie szkolenie w zakresie technik muzykoterapeutycznych u dr E. Galińskiej. Aktywny, koncertujący gitarzysta klasyczny, nauczyciel w klasie gitary w szkole muzycznej. Krzysztof Pietrucha zajmuję się problemami związanymi z: autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera, ADHD, nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem, problemami z koncentracją uwagi, niską samooceną.
To top