Terapia Kompulsywnego objadania

Terapia Kompulsywnego objadania

Objadanie
Kompulsywnego objadania

Kompulsywnego objadania

Osoby z kompulsywnym objadaniem często uważają, że wystarczy, przejść na dietę, aby pozbyć się nadmiaru kilogramów, wówczas problem sam zniknie. Niestety kompulsywne objadanie to jednostka chorobowa mająca podłoże natury psychicznej, dlatego przy leczeniu niezbędna jest kompleksowa psychoterapia, działająca na wielu płaszczyznach.

KOMPLEKSOWA TERAPIA

Bardzo ważna w przypadku leczenia kompulsywnego objadania jest zmiana nawyków żywieniowych oraz sposobu myślenia o jedzeniu. Pomocna w tym aspekcie jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent ma możliwość przeprowadzenia szczerej rozmowy o emocjach, odczuciach, zdarzeniach, zachowaniach, nawykach oraz objawach chorobowych z terapeutom prowadzącym. Dzięki więzi między pacjentem a terapeutą, możliwe jest znalezienie przyczyny kompulsywnego objadania oraz podjęcie odpowiednich kroków w leczeniu. Podczas psychoterapii grupowej pacjent wspólnie z grupą poszukuje, identyfikuje, przepracowuje przyczynę kompulsywnego objadania.

Najczęściej przyczynami kompulsywnego objadania są: nieumiejętne rozładowywanie stresu, uleganie głodowi emocjonalnemu (nagła chęć zjedzenia czegokolwiek, jedzenie z nudów, silna pokusa jedzenia, której towarzyszą negatywne emocje) lub brak umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

Z kompulsywnym objadaniem wiąże się zwykle nadwaga lub otyłość, przez co pacjent może odczuwać niechęć do własnego ciała. Wpływa to negatywnie na samopoczucie oraz poczucie własnej wartości, co często jest jedną z przyczyn kompulsywnego objadania. W wypracowaniu realnego postrzegania siebie pomaga Terapia Obrazu Ciała (Body Image). Podczas Terapii Obrazu Ciała pacjent uczy się akceptować własne ciało, co skutkuje pozytywnym postrzeganiem samego siebie.

Pacjenci mają możliwość wyrażenia swoich emocji, odczuć, nastrojów, skojarzeń na zajęciach arteterapii– przy pomocy sztuki. Farby, muzyka i taniec ułatwiają ekspresję emocji i pomagają pacjentom zrozumieć objawy chorobowe. 

TERAPIA ŻYWIENIOWA

Ważną rolę przy leczeniu zaburzeń odżywiania odgrywają posiłki. W Specjalistycznym Centrum Terapii posiłki są spożywane o określonych porach wg planu dnia, przez co pacjenci przyzwyczają się do jedzenia o regularnych porach. Każdy pacjent ma indywidualnie dostosowywaną kaloryczność i rodzaj diety w zależności od stanu somatycznego i zaawansowania choroby. Posiłki odbywają się wspólnie ze wszystkimi pacjentami, są nadzorowane przez zespół pielęgniarski i trwają od 20 do 30 min (w zależności od rodzaju posiłku) dzięki czemu pacjenci mają możliwość wypracowania zdrowego tempa jedzenia oraz odpowiednich nawyków żywieniowych. 

To top