Terapia Zaburzenia osobowości

Terapia Zaburzenia osobowości

zaburzenia osobowości
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

REGULACJA EMOCJI

W przypadku leczenia zaburzeń osobowości bardzo ważne jest nabycie umiejętności regulacji emocji, ponieważ jej brak może powodować zachowania autodestrukcyjne (z myślami i czynami samobójczymi włącznie). W Specjalistycznym Centrum Terapii pacjent uczy się prawidłowego regulowania emocji m. i. podczas  muzykoterapii. Muzykoterapia to forma zajęć terapeutycznych, podczas której pacjent ma możliwość wyrażenia swoich uczuć „nie wprost”. Granie na instrumentach ułatwia ekspresję emocji i pomaga pacjentom zrozumieć objawy chorobowe. 

RELAKSACJA

Ważnym elementem terapii są zajęcia z różnych form relaksacji. Jedną z metod jest Trening autogenny Schultza. Jest to zestaw ćwiczeń relaksacyjnych, powodujący pełne odprężenie ciała i relaks. Inną z metod jest choreoterapia. Zajęcia choreoterapii polegają na pracy z ciałem. Emocje powodują różnego rodzaju napięcia w ciele. Odpowiednia praca z ciałem pod okiem specjalisty pozwala na rozluźnienie, a także obniżenie lub całkowite usunięcie napięć emocjonalnych. Choreoterapia uczy też otwierania się na drugiego człowieka i jednocześnie akceptowania siebie. 

PRZEBYWANIE WŚRÓD INNYCH PACJENTÓW

W leczeniu zaburzeń osobowości dużą rolę odgrywa terapia grupowa, podczas której pacjent ma możliwość aktywnego omawiania swoich problemów oraz podejmowania nowych zachowań. Pacjent wspólnie z grupą poszukuje, identyfikuje i przepracowuje przyczynę choroby. Kontakt z grupą umożliwia pacjentowi spojrzenie na problem w sposób obiektywny lub z innego punktu widzenia. Dzięki przebywaniu wśród społeczności terapeutycznej, pacjent wypracowuje zdrowe zachowania i uczy się prawidłowo regulować emocje. 

BEZPIECZEŃSTWO

Przy leczeniu zaburzeń osobowości niezbędna jest opieka medyczna. Podczas pobytu w Specjalistycznym Centrum Terapii pacjenci są pod stałą opieką lekarską, psychoterapeutyczną i pielęgniarską, Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów. 

To top