Choreoterapia

Choreoterapia

Choreoterapia
Choreoterapia

Choreoterapia

To terapeutyczna forma wyrażania się poprzez taniec i ruch, łącząca elementy rytmu i muzyki. Metoda ta bazuje na różnorodnych formach ekspresji ruchowej, umożliwiając uczestnikom wyrażanie swoich emocji i doświadczeń poprzez ciało. Głównym celem choreoterapii jest rozwijanie umiejętności wpływania na rozluźnienie i relaksację ciała oraz jego akceptację. Przez ruch i taniec, pacjenci uczą się lepiej rozumieć i akceptować swoje ciało, co przekłada się na poprawę ich samopoczucia i samooceny. Choreoterapia oferuje bezpieczną przestrzeń do eksploracji i wyrażania uczuć, pomagając jednocześnie w redukcji napięć i stresu. Jest to szczególnie pomocne w przypadkach, gdzie słowa nie wystarczają do wyrażenia wewnętrznych doświadczeń, a ruch staje się językiem, który umożliwia głębsze połączenie z własnymi emocjami i ciałem.

To top