Farmakoterapia

Farmakoterapia

Farmakoterapia
Farmakoterapia

Farmakoterapia

Jest kluczowym elementem kompleksowego leczenia w przypadkach zaburzeń odżywiania i innych schorzeń. Włącza ona w sobie następujące aspekty:

Rehabilitacja żywieniowa: Jest to niezbędny element dla osób z zaburzeniami odżywiania, mający na celu przywrócenie zdrowych nawyków żywieniowych i zapobieganie zespołowi realimentacyjnemu, który może wystąpić w wyniku ponownego odżywiania po długim okresie niedożywienia.

Monitorowanie stanu somatycznego: Farmakoterapia uwzględnia regularne monitorowanie stanu zdrowia fizycznego pacjentów. To obejmuje zarówno rutynowe kontrole medyczne, jak i interwencje w przypadku wystąpienia konkretnych problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami odżywiania.

Leczenie współistniejących zaburzeń psychicznych: Często zaburzenia odżywiania współwystępują z innymi problemami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk czy zaburzenia osobowości. Farmakoterapia w takich przypadkach obejmuje stosowanie leków, które są ukierunkowane na leczenie tych współistniejących stanów, co jest niezbędne dla skuteczności całego procesu leczenia.

Farmakoterapia, będąc częścią szeroko zakrojonego planu leczenia, pozwala na holistyczne podejście do zdrowia pacjenta, łącząc leczenie medyczne z psychologicznym wsparciem i rehabilitacją żywieniową.

Zastosowanie farmakoterapii wchodzi  w skład kompleksowego postępowania leczniczego uwzględniającego: rehabilitację żywieniową dla osób z zaburzeniami odżywiania z profilaktyką zespołu realimentacyjnego, monitorowanie stanu somatycznego z uwzględnieniem postępowania medycznego (dla wszystkich pacjentów) oraz na leczenie współistniejących zaburzeń psychicznych

To top