Systemowa terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna

Opiera się na założeniu, że problemy jednostki są głęboko zakorzenione w kontekście relacji rodzinnych, w których żyje. Terapeuci wykorzystują tę metodę, aby zrozumieć wzorce komunikacji i interakcji między członkami rodziny, uznając, że zmiany w jednej części systemu rodzinnego mogą wpływać na całość. Terapia ta koncentruje się na identyfikacji i zmianie niezdrowych wzorców zachowań i komunikacji w rodzinie, promując wzajemne zrozumienie i wsparcie. Terapeuci pracują z rodzinami, aby rozwijać nowe, zdrowsze sposoby interakcji, które mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania każdego członka rodziny i rodziny jako całości. W podejściu tym, terapia jest procesem współpracy, w którym rodzina i terapeuta wspólnie pracują nad osiągnięciem pożądanych zmian.

To top