Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)
Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP)

TSP dotyczy złożonych procesów poznania społecznego (percepcja emocji, styl atrybucji, teoria umysłu). Natomiast TN polega na metapoznawczej pracy skupiającej się na terapii deficytów przetwarzania informacji oraz usprawnianiu procesów poznawczych. W terapii JP szczególny nacisk kładzie się na styl myślenia, a nie zawartość poznawczą, ‘jak’ pacjent myśli, zamiast ‘co’. Zalecane jest przeprowadzenie co najmniej 20 sesji w czasie 10 tygodni, równolegle 1 sesja TSP i 1 sesja TN tygodniowo

To top