NASZ ZESPÓŁ

Zespół prowadzony przez prof. Katarzynę Kucharską i dr Elżbietę Bonder składa się z 58 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, nauk o żywieniu i innych dyscyplin, które umożliwiają Gedeon Medica prowadzenie autorskich programów dla pacjentów już od 20 lat.

Dołącz do nas!WYSZUKAJ SPECJALISTĘ

Lekarz psychiatra

Prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Katarzyna Kucharska lekarz psychiatra z wieloletnim doświadczeniem oraz wieloma nagrodami na koncie, m. in. Clinical Excellence Award i Innovation Award. Autorka i współautorka trzech książek, pięciu rozdziałów książkowych i licznych publikacji polskich i zagranicznych. Koordynator Europejskiego Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


Umów wizytę
Lekarz internista

Lek. med. Elżbieta Bonder

Elżbieta Bonder, jako lekarz internista, od ponad 25 lat leczy pacjentów cierpiących na choroby, które są wynikiem działania przewlekłego stresu. Pomaga nie tylko w obniżeniu poziomu stresu, ale także w podniesieniu samooceny, budowaniu pewności siebie, rozwijaniu świadomości emocji i zwiększeniu własnej kreatywności i efektywności.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Wojciech Pawlak

Wojciech Pawlak leczy pacjentów cierpiących na zaburzenia nastroju, dwubiegunowe, lękowe, stresowe pourazowe, bólowe związane z czynnikami psychicznymi oraz depresję. Oferuję pacjentom pomoc w oparciu o pogłębioną relację uwzględniającą szeroki kontekst problemów chorego oraz najnowsze osiągnięcia farmakologii i neuronaukii.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

dr n. medycznych Ewa Lamparska

Pomaga w problemach emocjonalnych dorosłych i młodzieży-  np. trudności w relacjach, zaburzenia zachowania, samookaleczenia, próby samobójcze, zaburzenia osobowości. A także zajmuje się zaburzeniami wieku podeszłego: choroba otępienia, choroba Alzhaimera, zaburzenia psychiczne uwarunkowane organicznym uszkodzeniem mózgu, depresje, zaburzenia urojeniowe.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Anna Grigo-Skrzypek

Anna Grigo-Skrzypek zdobyła doświadczenie w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP – Zakład Patologii Więzi Międzyludzkich. Przez 10 lat pracowała jako lekarz podczas pobytu w Nigerii. Po uzyskaniu specjalizacji w psychiatrii rozpoczęła pracę w SPZ ZOZ Solec na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz w Szpitalu Wolskim na Oddziale Psychiatryczno-Psychosomatycznym (oddział dzienny).


Umów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Elżbieta Dzisiewicz

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych takich jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia lękowe, zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku, schizofrenia, zaburzenia snu, uzależnienia od narkotyków oraz praca z osobami współuzależnionymi, DDA, zaburzenia adaptacyjne zwiazane ze stresem, m.in. PTSD, mobbing, stalking.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Maciej Grabowski

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych, takich jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, nerwica natręctw, zaburzenia psychosomatyczne, schizofrenia, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Krzysztof Kubiak

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń pamięci, anoreksji, bulimii, zaburzeń snu, schizofrenii u młodzieży i dorosłych. Prowadzi konsultacje także w j. rosyjskim i j. angielskim.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Iwona Kos-Maszaro

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeniach snu, nerwic, psychoz, schizofrenii, uzależnień, zaburzeń pamięci, zaburzeniach psychicznych w wieku podeszłym, zaburzeniach osobowości.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra

Lek. med. Joanna Jabłońska

W praktyce ambulatoryjnej najczęściej spotyka się z zaburzeniami ze sfery afektywnej – są to pacjenci cierpiący na zaburzenia lękowe (zwłaszcza przebiegającymi z tzw. somatyzacją, czyli np. kołataniem serca, wzrostami ciśnienia tętniczego, przewlekłymi bólami) oraz z objawami depresyjnymi. Joanna Jabłońska leczy zaburzenia snu w bezpieczny, nieuzależniający sposób. Przyjmuje pacjentów dorosłych tj. od 18r.ż, w tym także pacjentów psychogeriatrycznych.


Czytaj więcejUmów wizytę
Lekarz psychiatra dziecięcy

Lek. med. Dorota Sawicka

Dorota Sawicka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach takich jak psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży oraz seksuologia. Skończyła 4,5 letni kurs całościowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także kursy psychoterapii behawioralno-poznawczej dla dzieci i młodzieży w CBT i psychoterapii krótkoterminowej w Krakowie.


Umów wizytę
Pani Doktor
Psychotraumatolog, Psycholog Zdrowia, Terapeuta EMDR i interwent kryzysowy

mgr Anna Pawlak-Lawrenz

Pomaga ludziom w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i wiary w siebie w sytuacjach kryzysowych, stresie chronicznym, żałobie, w obliczu choroby przewlekłej (zaburzeniach odżywiania, cukrzycy, chorobie dwubiegunowej i.in). Wspiera osoby w obliczu kryzysu zawodowego, osobistego i zdrowotnego, również w obliczu konsekwencji związanych pandemią. Swoją pracę poddaję superwizji.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Magdalena Wayda-Zalewska

Magdalena Wayda-Zalewska w swojej pracy korzysta z podejścia multidyscyplinarnego łącząc różne obszary z dziedziny psychologii i medycyny. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na ostatnich odkryciach dotyczących neuronauki, zaburzeń odżywiania czy regulacji emocji.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Ewelina Gąska

Pracuje według nurtu poznawczo-behawioralnego, który jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań, opartego na dowodach naukowych. Ewelina Gąska korzysta z założeń dialogu motywującego oraz terapii zorientowanej na schematy. W pracy bardzo ważną rolę odgrywa dla niej budowanie relacji pomiędzy terapeutą a klientem oraz tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i zaufania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Monika Sójka

Monika Sójka prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzin, par oraz konsultacje psychologiczne. Pomaga w trudnościach takich jak: wypalenie zawodowe, problemy w relacjach interpersonalnych, stres, depresja, zaburzenia lękowe, snu, nerwice, ataki paniki, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne. Pomaga i otacza wsparciem kobiety w ciąży lub rodziny starające się o dzieci.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Maryla Maj

Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz psychoterapią młodzieży i dorosłych, psychoterapią relacji oraz psychoterapią grupową, wspieraniem artystów w procesach twórczych / aktorów w budowaniu roli oraz psychoedukacją.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta EMDR

mgr Agnieszka Ziemska

Agnieszka Ziemska pracuje w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica. Prowadzi zajęcia z treningu społecznego poznania, treningu neuropoznania, zaburzonego obrazu ciała oraz zajęcia z psychorysunku.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Psycholog

mgr Anna Jawoszek

Anna Jawoszek jest psychologiem w Specjalistycznym Centrum Terapii w Konstancinie- Jeziornej. Prowadzi zajęcia z psychoedukacji, treningu neuropoznania, psychorysunku oraz terapię behawioralną.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Katarzyna Gromek-Kulasza

Jest magistrem psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalnościach Psychologia kliniczna i osobowości oraz Psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończyła czteroletnie studia w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Umów wizytę
Psychoterapeuta, Coach

mgr Alicja Borkowska-Półtorak

Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Zajmuje się leczeniem depresji, stresu, lęku, nerwicy lękowej, nerwicy natręctw. Pomaga osobom z niskim poczuciem własnej wartości lub niewidzących sensu życia.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psychoterapeuta

mgr Robert Gajewski

Jest psychoterapeutą pracującym w nurcie humanistycznym. Przykłada szczególną uwagę do pacjentów doświadczających trudności psychicznych, kryzysów egzystencjalnych, konfliktów wewnętrznych.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Karina Pizoń

Prowadzi konsultacje, terapie indywidualną dla młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami z: zaburzeniami lękowymi (OCD, lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny, zespół stresu pourazowego PTSD), traumą, zaburzeniami nastroju, niską samooceną, kryzysami emocjonalnymi oraz zaburzeniami odżywiania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog, Psychoterapeuta

mgr Justyna Kuszewska

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które doświadczają: obniżenia nastroju, braku sensu, stanów depresyjnych, niepokoju i stanów lękowych, trudności relacyjnych, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, kryzysów życiowych, twórczych, żałoby, choroby, trudności w relacjach z dziećmi i samotnego rodzicielstwa, a także bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego, traumy związanej z nadużyciem i wykorzystaniem oraz z osobami, które doświadczyły uzależnienia rodziców, DDA.

Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog

mgr Agata Juszczyk

Oferuje konsultacje i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualna dla dzieci i młodzieży (6 -17 lat) z problemami: lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami.


Umów wizytę
Psycholog

mgr Julia Sikorska

Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej ze specjalizacją Społeczna Psychologia Kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej W trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego poznawczo – behawioralne w Szkole Psychoterapii Centrum CBT. W trakcie swoich praktyki zawodowej ukończyła liczne szkolenia w tym w zakresie diagnozy i Terapii Schematu.


Umów wizytę
Psycholog społeczny

mgr Jowita Czarnecka van Luijken

Jest psychologiem społecznym (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, mgr 2004) o specjalizacji prowadzenie różnych form psychologicznej pracy z grupą. Ukończyła Szkołę Trenerów TROP (2005) oraz inne kursy certyfikowane do pracy jako coach indywidualny i grupowy. Ma 10 lat doświadczenia w biznesie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w funkcjach menedżerskich oraz ponad 14 lat doświadczenia w roli niezależnego konsultanta, trenera i coacha.


Umów wizytę
Terapeuta par i rodzin

mgr Katarzyna Ładniak-Grońska

Specjalizuje się w terapii par i rodzin, w tym po angielsku, mediacje, diagnozy psychologiczne. Prowadzi także konsultacje psychologiczne, w tym z obszaru psychologii sądowej i terapię psychologiczną w nurcie integracyjnym.


Czytaj więcejUmów wizytę
Terapeuta par i rodzin

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Prowadzi terapie rodzinną i par, psychoterapie indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie systemowym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydz. psychologii jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z ponad 20-letnim doświadczeniem.


Czytaj więcejUmów wizytę
marta-lewandowska
Psycholog dziecięcy

mgr Marta Lewandowska

Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych.


Umów wizytę
Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog sportu

mgr Mateusz Kempiński

Pracuje z osobami odczuwającymi lęk/doznającymi ataku paniki, z osobami w kryzysie, dotkniętymi stratą i żałobą, chcącymi zbudować zdrową relację oraz parami w kryzysie/chcącymi pracować nad swoim związkiem. Zajmuje się również psychologią sportu i motywacji, rozwojem osobistym, radzeniem sobie ze stresem, coachingiem dla sportowców, muzyków, aktorów, lekarzy, biznesmenów oraz wszystkich tych, których praca wiąże się z wysokim poziomem stresu.


Czytaj więcejUmów wizytę
Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Mariola Bylińska

Zajmuje się kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych.


Umów wizytę
Psycholog, psychodietetyk

mgr Elżbieta Kurak

Jako psycholog żywienia pomaga osobom zmęczonym niepowodzeniami w zgubieniu zbędnych kilogramów, stosującym naprzemiennie rygorystyczną dietę przeplataną okresami objadania się. Wspiera osoby, u których problemy z odżywianiem wiążą się z trudnościami natury psychologicznej – przewlekłym stresem, problemami w pracy, rodzinie, związku. 


Czytaj więcejUmów wizytę
Dietetyk kliniczny

mgr Aleksandra Jakóbczak

Specjalizuje się w leczeniu żywieniowym pacjentów w różnych stanach chorobowych, prowadzeniu terapii dietetycznej, zmianie nawyków żywieniowych, dietoprofilaktyce oraz edukacji w obrębie zasad prawidłowego odżywiania.


Czytaj więcejUmów wizytę
Neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Alina Dąbrowska

Prowadzi terapię logopedyczną różnych form zaburzeń mowy np. w autyzmie, niepełnosprawności intelektualnej, zespole Downa, niepłynnością mowy. Ostatnio jej zainteresowania zawodowe krążą wokół tematu pracy manualnej z pacjentem w obszarze ustno-twarzowym, pracy z noworodkami i niemowlętami z trudnościami w karmieniu, rozszerzaniu diety.


Czytaj więcejUmów wizytę
Neurologopeda

mgr Agnieszka Saj-Mazurek

Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja), profilaktyką logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju.


Umów wizytę
Logopeda

dr n. hum. Anna Prożych

Zajmuje się profilaktyką logopedyczną najmłodszych dzieci, przyjmuje niemowlęta (z rozchylonymi ustami) od 3 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłych. Prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy związanych z  wadą słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, oraz innymi zaburzeniami sprzężonymi. Lubi pracę z osobami dorosłymi, a szczególnie wywoływanie głoski „r”.


Umów wizytę
Logopeda, pedagog wczesnoszkolny, przedszkolny i terapeuta integracji sensorycznej

mgr Małgorzata Piechuta

Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i dorosłych, profilaktyką logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju, kształtowaniem prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, diagnostyką odruchów fizjologicznych oraz stymulacją rozwoju mowy dzieci, umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu, umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.


Czytaj więcejUmów wizytę
Logopeda

mgr Monika Ungier-Nikołajuk

W swojej pracy logopedycznej współpracuje ze specjalistami w zakresie ortodoncji, fizjoterapii, laryngologii i wielu innych specjalizacji, ponieważ uważa, że najlepszą i najbardziej skuteczną terapią jest holistyczne podejście do pacjenta.


Umów wizytę
Muzykoterapeuta

dr n. hum. Elżbieta Galińska

Muzykolog, muzykoterapeuta, psycholog muzyki, psychoterapeuta (certyfikat Pol. Tow. Psychiatrii), psychodramatysta (certyfikat Psychodrama Institut für Europa) i somatoterapeuta. Napisała pierwszą w Polsce uniwersytecką dysertację doktorską (UW) na temat muzykoterapii i psychologii osobowości (1982). Otrzymała certyfikat somatoterapeuty w Ecole Européen de la Psychothérapie Socio- et Samato-Analytique w Strasburgu. Twórczyni polskiej szkoły muzykoterapii klinicznej (music psychotherapy).


Umów wizytę
Muzykoterapeuta

mgr Krzysztof Pietrucha

Prowadzi muzykoterapię w Specjalistycznym Centrum Terapii. Na zajęciach pacjenci wyrażają swoje emocje poprzez granie na instrumentach muzycznych. Muzyka pozwala im na ekspresję uczuć, których nie da się opisać słowami oraz oddziałuje na ich samopoczucie.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Arteterapeuta

mgr Elżbieta Staszak

Prowadzi warsztaty Arteterapii – czyli terapii sztuką. Podczas zajęć arteterapii wykorzystuje sztuki plastyczne – malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika  fotografia – na rzecz autokreacji. Połączenie swobodnej ekspresji twórczej z niekonwencjonalnymi tematami, nieoczywistym doborem materiałów oraz narzędzi, wydobywa wewnętrzną siłę, energię i kreatywność pacjentów.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Fizjoterapeuta

mgr Paulina Gajda

Paulina Gajda prowadzi zajęcia ruchowe w Specjalistycznym Centrum Terapii. Jest to forma zajęć, podczas której pacjenci mają możliwość rozluźnienia oraz rozruszania mięśni. Prowadzi ćwiczenia ogolnokondycjne, pilates, streching, zwracając uwagę na bezpieczeństwo i stan zdrowia pacjentów.


Czytaj więcejZapisz się na wizytę kwalifikacyjną do SCT
Superwizor

Lek. med. Adam Curyło

Przyjmuje w SCT Zalesie Dolne i SCT Konstancin-Jeziorna

Certyfikowany superwizor, przeprowadzający raz w miesiącu zewnętrzny audyt Specjalistycznego Centrum Terapii, oceniający sposoby terapii i kontrolujący efektywność leczenia.


Czytaj więcej
Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę ze zdolnymi specjalistami

Dołącz do zespołu Gedeon Medica


medica-logo-white

Gedeon Medica to 3 poradnie psychologiczno-psychiatryczne w Piasecznie, Konstancinie-Jeziorna i Zalesiu Dolnym.

Posiadamy bogatą ofertę terapii psychologicznych oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych lekarzy, którzy prowadzą także całodobowe Specjalistyczne Centra Terapii w Konstancin Jeziorna i Zalesie Dolne.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2016-2021 Gedeon Medica

Polityka prywatności | Regulamin konsultacji online | Obowiązek informacyjny